Znajomosc jezyka w stopniu b2

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w obecnym jednym języku. Tłumaczenie ustne dokonuje się na bieżąco, co oznacza, że tłumacz nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą koncentracją i refleksem, żeby przekład był pożądany również nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najpopularniejsze jest tłumaczenie konferencyjne, które odnosi się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania określane są równocześnie na kilkoro języków - w współzależności od tego jakim językiem podają się referenci i słuchacze, lub w których krajach odbywa się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie kwalifikują się na tłumaczenia symultaniczne - czyli takie, które odgrywa się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem odkłada się aż prelegent skończy uwagę i tłumaczy się ją z usługą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień przekonuje się wypowiedź dla samej osoby, siedząc blisko niej. Istnieją także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest wykładany na obecnie na sali sądowej, zaś zatem nazywa, że potrzebny jest stan tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie dokonują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i uzasadniony jest przekład.

http://erp.polkas.pl/enova365/

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona jest w stowarzyszeniach, które nie tylko podnoszą prestiż, lecz też oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują nauki w jakich można podnosić kwalifikacje. Z pomocy takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wtedy pewność, że kobiety, które wykonują tłumaczenia, gwarantują wysoki stopień przekładu, a dodatkowo dokładność.