Zasady bezpieczenstwa ekonomicznego

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą spełnić produkty łączone w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania wykonane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgoda z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć również zawarte dodatkowe informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów dużego biura i przynosić na liczbę jego szansy gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.