Zanieczyszczenia powietrza prezentacja

We wszystkich częściach i gałęziach przemysłowych, gdzie na koniec procesu technologicznego powstaje pył i zagraniczne zanieczyszczenia, należy stosować bezpieczne oraz aktywne systemy zbierania oraz prowadzenia pyłem.

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, zachodzące w produktu obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a też podczas przesypywania materiałów sypkich, przychodzi na wartość dostarczanego produktu, na zabezpieczenie oraz zdrowie pracowników oraz na opłacalność i wydajność produkcji. Drobny pył w powietrzu ma miejsce także dla pracy elektronarzędzi i organizacji produkcyjnych - mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Pewne rodzaje pyłów mogą stanowić trujące dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa również zagrożenie wybuchem, dlatego zastosowanie na znaczeniach roboczych skutecznego sposobu odpylającego jest koniecznością. Do działań systemu odpylania (dust extraction systems) należy przechwycenie pyłu i cząstek stałych zawieszonych w powietrzu, gazach spalinowych i przemysłowych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i przechowywanie. Podstawowym elementem systemu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które układane są w niskiej odległości od źródła zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i przyzwalają na zdjęcie zanieczyszczeń w znaczeniu ich wywoływania, w obecny rada eliminując pył z powietrza i chroniąc jego rozprzestrzenianiu się w miejscu. Następnym sezonem jest odprowadzenie pyłów wspólnie z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w tłu, gdzie zanieczyszczenia nie będą oddziaływały w sposób szkodliwy. System odpylania winien być miły, dlatego nie może wywoływać ładunków elektrostatycznych, co mogłoby stanowić okazją samozapłonu bądź wybuchu, powinien istnieć ponad zrobiony z mocnych a przyjaznej kondycji produktów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja pragnie być jeszcze szczelna, co zapewni skuteczność działania, wydajność i niezawodność. System odpylania stosowany jest ściśle do warunków i potrzeb środowiska pracy, dlatego jego projekt, wykształcenie i instalacja zależą do jednych preferencji i potrzeb. Doskonałej wartości system odpylania zapewni świeże powietrze, komfort, i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz pozytywnie wpłynie na postęp firmy.