Zagrozenie wybuchem norma

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do produkcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania sprowadzające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

wilk do mielenia mięsaWilki - maszyny do mielenia mięsa Polkas Kraków

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł być przyjmowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W pierwszej części znajdują się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które zużywa się w pozostałych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić doskonały, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne narzędzia w obiektu zapewnienia zgodności z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.