Zagrozenia strefy umiarkowanej

ATEX – istnieje ostatnie informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, dany do podawania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w granicach powiązanych z tą zasadą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być różne z informacją, oraz nie mają dobra podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo jest spójny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwości krajach UE stanowiły wielkie ograniczenia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do roboty w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.