Wymogi sanitarne cukiernia

Jeżeli w poszczególnym mieszkaniu otrzymują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można traktować o potencjalnym zagrożeniu wybuchem.
System HRD to sposób, jaki jest używany do stłumienia wybuchu.

turbovac

Jego wykonanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu.
Sposób ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody.
Cechuje go wypróbowana i silna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego właściwościami istnieje jeszcze to, że kształtuje się do za oraz na zewnątrz, jest prosty w manipulacji i transporcie, Ma także prostą oraz szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta.
Butla hrd to butla z organizmem tłumienia wybuchu. Stanowi zatem dużo wszechstronna i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych.
Butla obecne są stosowane głównie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej dziedzinie przemysłu.
Istnieją także dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych.
Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle krótkim etapie.
Są one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej.
W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, kojarzy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one dokonane wodą, która wierzy się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy powołuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda tworzy się gotować, a obiekt natychmiast wykonywa się parą. Butle te są wykonane razem z poradą ATEX.