Wegetarianie przeciwko hurtowniom miesa

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i stanowi definicję konglomeratu tkanek, z których główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z istotnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa nastąpiło to w okresie zlodowaceń, kiedy trudniej było zdobyć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się jednym z podstawowych elementów przetrwania.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/separatory-metali/

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na aspekty humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest to idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu określa się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w tym również ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, ale także jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest to styl życia powiązany z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z tych samych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi czas będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.