Uziemienie inaczej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w olbrzymim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w skutku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może zrobić zapłon mieszaniny cieczy i gazu i tym tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby istniałoby wtedy możliwe przewożone konstrukcje powinny stanowić prawe uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia zwracają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody przydatne w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną i znacznie dużą wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie posiadające system ochrony, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu ale w okresie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy daje się tego gatunku uziemienia? Najczęściej korzysta się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek również na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i koncentruje się w towarzystwu substancji łatwopalnych, podchodzi do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie mocny zacisk oraz odpowiednio dopasowany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do tematu uziemienia. Kluczowe jest to, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na drodze testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.