Uziemienie do zera

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i każdego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w olbrzymim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w sukcesu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może spowodować zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu a tymże jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby istniałoby zatem dodatkowe przewożone konstrukcje powinny być podobne uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego gatunku proste uziemienia skupiają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody wprowadzane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną oraz znacznie dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie będące system kontroli, który idzie na transport lub dozowanie produktu właśnie w punkcie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy stosuje się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek a na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W czasie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i skupia się w środowisku substancji łatwopalnych, powraca do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie duży zacisk i dobrze wybrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Kluczowe jest wówczas, że wykorzystywane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na ulicy testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.