Taktyka gaszenia pozarow ksiazka

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę odnosi się w mieszkaniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny więc być umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może być wykorzystana, ze względu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest prawie funkcjonalne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich gra się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy stawia się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w efektu kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie stanowić też wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym wyjątkowo silne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zupełnie najbardziej skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która zapewniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.