System odpylania

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe używane są w charakterze poprawienia jakości powietrza produkowanego w sukcesu procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu oraz innych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest podstawowa w sensie ograniczenia emisji pyłów.

cap 816Zobacz opis w pdf

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze robią się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz kosza na filtr czy z zespołu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które biorą do odpylania ciecz, to separatory mokre. W współczesnym przykładzie ciecz dodaje się z gazem, który ma cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w współczesnej metodzie stanowi bardzo cenna. Jest kilka rodzajów separatorów mokrych, jednak wszystkie łączą wspólne ważne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stają się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z chęci elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je rozłożyć na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące poświęcone są do starego rozdzielania materiałów, które kłócą się właściwościami elektrycznymi. Z serii separator płytkowy poświęcony jest do usuwania każdych typów materiału mineralnego razem spośród ich stronami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to narzędzia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Drogie są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W związku z ostatnim zawiera się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowe metody oczyszczania gazów, a jeszcze wdrażanie innowacji z pewnością przyczynia się do polepszenia się jakości powietrza.