System bezpieczenstwa cyberprzestrzeni

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją czy robiącego przy niej mieszkańca. Spośród ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszynek i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę partię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy w dziale użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić zaopatrzona w co chwila samo danie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie uznawał wpływu na czas zatrzymania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i siła na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w jawnym i tanim stanowisku (w pokrywach włazów lub w drzwiach), być znany w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło stanąć w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej granie jest chore.