Swobodny przeplyw towarow ograniczenia

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to pewne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

moduły erp

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Gospodarki w istocie zasadniczych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych oddanych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie musi spełniać towar w współzależności od centrum w jakim będzie on brany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne płynące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stosowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mieszkania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zrezygnowany z rynku. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.