Strefa zagrozenia wybuchem to

Zagrożenie wybuchem w stanowisku pracy lub nowych pomieszczeniach publicznych jest rzeczą, która nie zapewne żyć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach oraz niedawanie się do niego pewno żyć podstawą poważnej tragedii. Miejsca o określonym narażeniu na możliwość eksplozji to rozmaite domy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego trzeba aby doszło do nieszczęścia: odpowiedzialne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W miejscach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Bardzo znaczące są regularne przeglądy maszyn i zamykanie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, spotka w nim duże iskrzenie, kilkunastokrotnie dłuższe niż przy normalnej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim miejsce na końcu, że przybyło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać wymieszane z powietrzem w pewnym stężeniu żebym mogło przybyć do eksplozji, to zazwyczaj nie wolno tego przedmiotu bagatelizować.

Inna rzecz w bezpieczeństwie to wykorzystywanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w głównej porze jej pracy. Działa to zarówno lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to odpowiednio dużo, żebym w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.