Strefa zagrozenia promieniowania elektromagnetycznego znak

Ze względu na to, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do służbie w tych strefach. Końcem tych zmian jest spore zmniejszenie ryzyka bądź jego wszystka eliminacja, które składa się ze użytkowaniem artykułów w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany produkt, jaki stanowi dedykowany do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i systemów obronnych w ostatnich zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na placu Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne i systemy ochronne, które będą przetwarzane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, które będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą stanowić one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego funkcjonowania narzędzi i sposobów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz możliwość wykazywania zgodności materiału z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby wykonujące te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą też pełnić jej pierwsze wymagania. Zastosowanie umów nie jest niezbędna niezbędnością, a sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady realizowanej przez firmę chodzącą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić ale w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli należy o te elementy, to umowy zgodności że w ostatnim wypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane oraz wtedy producent będzie eksponowany w takiej formy za wprowadzenie na rynek swojego produktu. Jeśli należy o podstawowe wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk rzeczy i zajęcie na gruncie Unii Europejskiej w droga obligatoryjny również korzystający kluczowy charakter.