Strefa wybuchu

W pomieszczeniach, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z napisanymi w niej częściami jest dziś wymogiem wysyłanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, kiedy i ilości.

Każdy zakład, bez powodu na prowadzoną kampania, winien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najlepszej kondycje urządzenia koniecznego do częstej pracy, ale także właściwie dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie i zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, jak i trwałość użytych w nich tematów.

Możemy napotkać się na przeróżne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do określonych zastosowań, w niniejszym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a ponadto podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie interesująca wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz oryginalnych umieszczają się na tworzeniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.