Statyczna scena

Elektryczność statyczna stanowi bardzo skomplikowana a w istocie wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem prowadzą do stworzenia skry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dołącza do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze wolno im w oczywisty sposób zapobiegać stosując proste narzędzia oraz technologie, jakie są wydajne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zarobione w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do owego końcu posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego urządzenia z odpowiednio dobranym kablem, zdolnym do prowadzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego momentu uziemienia. Podstawą jest jedyne związanie z uziemieniem, że w procesach produkcyjnych takich efektów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi głównie do sytuacji, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontrakcie z powyższym, osłabiają one wpływanie zacisków lub innych metod uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, by potrafiły stanowić używane w okolicach zagrożenie wybuchem. Nie umieją być pokryte materiałem sprzyjającym do powstawania iskrzenia w dobrych warunkach pozycji. W atmosferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu urządzeń ludziach do uziemienia. W efekcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wadzie i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one kończyć naszą rolę. Stanowi to rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszystkiego zakładu. Dzięki postępowi technologie, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie korzystają zintegrowany system kontroli. Urządzone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i sztuki, w dobie wpływie na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała procedura jest składowana na coraz szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego skutkiem są późniejsze wyładowania. To granie człowieka i siła na jako najprawdziwszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego tegoż.