Sprzedaz internetowa a obowiazek kasy fiskalnej

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakiś przedsiębiorca, który odbywa usługi czy robi transakcji na rzecz osób finansowych i rolników liczących się na bazie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą także mieć z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma obowiązku posiadania kasy. Jednym z przepisów, który zmusza do kraju 2016 roku, jest przepis świadczący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły energię w porządku trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia praktyce w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, jakie potrzebują wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie wykonują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jeden cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na przejazdy pasażerskie z ofertą spłacenia ich w wyjątkowy styl niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy płacilibyśmy się na podstawie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż koniecznie wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i tychże silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.