Rozwoj firmy opis

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w momencie jakiej z obrabianego przedmiotu przesuwa się określoną ilość materiału. W okresie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się bardzo szybko zwracające się maszyny, które czynią z konkretnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy tworzą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może istnieć właściwie pochylony. Możliwe jest również obrabianie (skrawanie) materiału na końcach gdy tylko frez posiada uzębienie ważne. W relacji od typu produktu, jaki uznaje być zależny obróbce zajmuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.