Pyly i gazy w srodowisku pracy

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją największe zagrożenie dla zdrowia pracujących w takim miejscu osób.

Ze powodu na wpływ na poziom zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zajęciem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie prywatnej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najniższych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Wadą tego rozwiązania jest zła skuteczność odpylania, a często są wprowadzane w zintegrowaniu z innymi odpylaczami. Znacznie bogatą skutecznością działania określają się odpylacze filtracyjne. Dawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w celu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu także z pewnego zagrożenia.