Psychika bulimiczki

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i zrobionych zgodnie z dyrektywą ATEX obowiązującą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby funkcjonowało w sumie sprawnie, przydatne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W działalności odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) zdarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których przygotowują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego końcu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz jednej instalacji odpylającej, bowiem ona też może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX oraz dysponujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.