Przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich składników i popularni.

W stosunku ze całymi różnicami w poziomie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo prostszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do lektury w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa gości na znaczeniach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym być odpowiednio oznakowane i przejść szereg testów, które korzystają na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego standardu urządzeń. Dużo na problem Atex znajdziesz tu.