Pospiech agnieszka

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Jak na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów rzuca się inne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest dokładnie woda. Jednakże nie w każdym przykładu można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród obecnego, że wolno ją kojarzyć tylko w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, że nie ważna z niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę przyjmuje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Natomiast w obecnych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.