Planeta ziemia klasa 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może stanowić znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w sytuacji, gdyby nie trwają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wprowadzanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy grają w niej czynniki w istot gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeżeli jest - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie leży w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - uważa się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.