Pewnosc siebie emocje

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na zajściu w właściwą konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy i klient komunikatu sprowadzają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, branży bądź firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego jest zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego podstawowym projektem jest polecanie informacji. Z tegoż czynnika pozostałe funkcje językowe zostają ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką jest przydatność w wykonaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest podawanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest oferowanie wstępnie zaprojektowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest wówczas niezbędny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który mówi poniekąd o wielkiej klasie przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do pewnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego niezbędna jest teza osoby trzeciej, która nie brała aktywnego startu w przekładzie tekstu i może zrecenzować jego myśl z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy sprowadza się jednak, iż treść podstawy jest jeszcze omawiana z klientem, i celem konsultacji ze pracodawcą jest zawarcie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zamkniętej w tłumaczeniach technicznych służą nowatorskie rozwiązania informatyczne, których przeznaczeniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W drugiej możliwości językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które jeszcze muszą zostać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczby.