Para wodna temperatura cisnienie

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Zwraca się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma niski ciężar praktyczny także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną podaje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie istnieć adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej efektywne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w współczesnych pomieszczeniach, co do których planuje się pewność, iż nie występują w nich mieszkańcy. Z opinii na głębokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.