Oczyszczenie zaskornikow

Filtry magnetyczne stanowią zupełnie nową koncepcję w zakresie oczyszczania cieczy z części. Jednak są standardowym rozwiązaniem w sukcesie olejów, a dodatkowo płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest bardzo ekonomiczna, skuteczna i ekologiczna.

Filtry magnetyczne w centralnej mierze poświęcone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a ponadto czystej wody. Przeznaczone są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a ponadto wszelkiego typu urządzeń, które są położone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne postępują w centralnej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i danych w niej urządzeń. Także tworzą na końcu podniesienie efektywności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają szansę obniżenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w budowie. Filtr magnetyczny jest dużo korzyści, a zarazem znacznie wielu zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy budowach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy instalacjach zamkniętych, przy ochronie pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede ludziom na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w decydującej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, wielkość oraz wielkość zanieczyszczeń, a ponadto wydajność, jaką zamierzamy zrobić oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów wydających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, i same filtry magnetyczne mają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne mają możliwość wyłapywania cząstek o średnic poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra leczone są w sytuacje półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest daleko niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi wyższe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest bardzo większy niż w wypadku standardowych filtrów membranowych. W prawdzie stanowi ostatnie wyjątkowa wada filtrów magnetycznych, która jest wysoce szybko niwelowana dzięki wysokiemu zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych.