Modul tentang program linear

Program Enova zawiera wiele modułów, jakie potrafią stanowić nieocenione w jednostce albo w biurze w moc elementach jego funkcjonowania. Moduł Kadry i Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on dokładnie aktualizowany do dziś obowiązujących w Polsce przepisów. Wyróżnia go przejrzysty i swój w obsłudze interfejs graficzny, jest oraz w pełni zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę marki w istoty ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i przeszłych. To przy jego usłudze przeprowadzane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Daje on więcej ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń związanych ze materiałami trwałymi. Moduł widoczny istnieje zarówno za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest wykonywanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są połączone z ostatnimi sposobami. Książkę z modułem można podjąć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury działa w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i przechowywania informacji o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel ułatwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie ważnym elementem istnieje i CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o kontrahentach, ale daje też obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i pisania innego typu sprawozdań. Urządzenie toż w popularnym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i innych. W wydatnym stopniu pomaga on istnienie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest dobierany sam do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Istnieje również możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.