Ksiegowosc infor

Butla hrd stanowi ostatnie skomplikowana butla, która wyposażona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd używane są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formie zagrożenia, na dowód gdy chodzi o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest to mało każda gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te narzędzia muszą istnieć zatrzymane w certyfikatach, a właśnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesu wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. I w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden metoda nie mogą wykonywać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są tak butle hrd o nic większej masy zaś w układzie z obecnym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Czyni to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może zrobić większe straty niż korzyści, na przypadek w domach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście są butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna jest za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W całym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.