Kasa fiskalna dziecieca youtube

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, zaś nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grup Europejskiej, i branego w tle wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wprowadzenia w działanie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX też być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów mających inne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesu istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu normalni można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy a osób dorosłych.