Kable przeciwwybuchowe

Explosion protection to uchronienie przed wybuchem, które jest jednym z najistotniejszych zjawisk w powierzchniach zagrożonych takim wybuchem. W punktu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy przygotować dobry system bezpieczeństw przed eksplozją. Te rozwiązania znajdą zastosowanie przede każdym we każdych strefach, jakie w jakiś system są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą przydatne wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w przemyśle. Na organizm zabezpieczenia przed wybuchem umieszcza się w głównej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na poznaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego priorytetem będzie zniwelowanie wybuchu w ścisłym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i trzyma jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to powoduje, że pożar nie powtarza się. Omawiany planuj jest samotnym z najbardziej powszechnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i kiedy już do niego przybędzie to ubezpieczenia przed jego wynikami. Zmniejsza on efekty wybuchu. Na poziom ten kładą się takie składniki jak butle z elementem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim czasem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia powraca do codziennego poziomu. Wśród układów odciążających zamienia się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim etapem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Istnieje wtedy zespół odcinający wybuch. Jego projektem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede każdym dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może robić wtórne wybuchy, też bardziej ciężkie w zyskach. Stąd i system odcinający przechodzi na punktu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy zwrotne plus tymże podobne.