Grzejniki przeciwwybuchowe

Zakłady produkcyjne i ekonomiczne mogą być okresem bardzo skomplikowanym miejscem. Może dotrzeć w nich do pożaru, wycieku groźnych substancji lub wybuchów.
Wybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ trwa w ich trakcie nagłe wyzwolenie znacznych liczb energii. Pożar potrafi dość długo się szkolić i stać w fazę opanowanym, wyciek można neutralizować tamami i sorbentami, natomiast wybuch w trakcie zajścia automatycznie potrafi zabrać bycie oraz zdrowie ludzkie. Jest to względem, dla którego wybuchom należy zapobiegać z wyprzedzeniem.

 

Aby wybuchł mógł wystąpić muszą stać przeprowadzone dwa podstawowe warunki:
1) musi wystąpić mieszanina wybuchowa (w urzędach produkcyjnych głównie gazowa),
2) musi być inicjator wybuchu (iskra, płomień, wyładowanie elektryczne, lub nowe źródło światła).

Żebym nie trafiło do stworzenia mieszaniny wybuchowej, powinniśmy zamontować czujniki wykrywające niebezpieczne gazy. Jeżeli jednak, okazało aby się, że czujniki zawiodły i mieszanina wybuchowa już powstała, należało by zadbać o uniemożliwienie zajścia wybuchu. Ponieważ domy są najczęściej oświetlone dwadzieścia cztery godziny na dobę, źródło światła jest najpopularniejszym inicjatorem wybuchu.
Oprawa ab 50 stworzona przez firmę WOLF stanowi atrakcyjnym rozwiązaniem w takich wypadkach. Jest toż rodzaj oprawy zawieszonej, która przeprowadzi stanowi w technologii przeciwwybuchowej. Oprawa ab 50 jest dedykowana dla żarowych oraz wysokoprężnych wyładowczych źródeł światła. Oprawa jest spełniona zgodnie z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX (94/9/WE).
Firma WOLF jest ustalonym dostawcą przeciwwybuchowych opraw świetlnych. Zaufanie zdobyła wśród największych korporacji, dzięki wartości i niezawodności. Spokojnie można powiedzieć, że stosując produkty firmy WOLF takie jak oprawa ab 50, zarabiamy na bezpieczeństwie, prestiżu i spokoju ducha własnym i pracowników.