Gaszenie pozaru gra dla dzieci

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje zatem najznakomitszy i znacznie atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są największe wykorzystanie. W zależności od posiadanego składu mogą być brane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najprostszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia swoje zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie stanowić wręczana w sukcesach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można korzystać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych mieszkaniach o kubaturze nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do dalekich substancji, ale jeszcze prawdy ich wykorzystywania i stosowania w region pożaru.