Gaszenie pozarow srodkow transportu

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy ale z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma także czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania natomiast na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.
Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest przydatna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tymże daleko funkcjonalne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i okazuje się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe.
Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie potrafi istnieć przyjmowana na swobodnych przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się te w mieszkaniach, w których zapewne ona zrobić poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich.
Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się jeszcze z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.