Gaszenie ognia ogniem

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada i czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

novitus deon eNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w powierzchni spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym niezwykle dobre, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również objawia się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne stanowić praktyczna na założonych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zaczyna się te w wnętrzach, w jakich pewnie ona zrobić poparzenia wydobywających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.