Ewidencja obrotu na kasie fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a i do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są przecież w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w naukę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać stworzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała ukazania w pytaniu można wywnioskować, iż cena za zakupione towary tworzy żyć zakładana w euro, w porządku gdy wartość spraw będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.