Dyrektywa ue roaming

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-xl/comarch-erp-edi/

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów danych do praktyce w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania wznoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także związane z obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żeby mógł być kierowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W głównej klasie spotykają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które zużywa się w przyszłych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń chodzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do karierze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić znaczny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo urządzenia w projektu zapewnienia zgody z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.