Depresja leczenie czestochowa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, najpoważniejszy kłopot zdrowotny XXI wieku. Przez masa lat ją przedstawiano na manowce medycyny, lekceważono, nie brano się chorymi i pozostawiono ich jedynym sobie. Do dziś depresja pozostaje tajemniczą oraz nie do celu rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, tokiem myśli samobójcze, wieczny pesymizm i wada umiejętności znalezienia radości i zabawy, zaburzenia snu to jedynie wybrane spośród jej objawów. Choć utrudnia ona złym istnienie w bardzo oryginalnym stopniu, bo nie są oni w kształcie sprostać sobie z prostymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma dużą i ważną pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną oraz pomożenie z najbliższego otoczenia i środowiska. Bezpłatna pomoc psychiatryczna jest dużo form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) również jest proponowana przez duże ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługa psychologiczną i psychiatryczną w Zakresie Pomocy Specjalistycznej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – służą do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia grupowe i prywatne;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda szkoła jest przypisana do pewnej poradni, gdzie o ochronę mogą ubiegać się dzieci i dorośli;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do ostatnia jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była uważana za coś wstydliwego, z tego same powodu dużo osób chciałoby pozostać sam na sam ze bliską wadą. Dziś, na wesele, ta bariera coraz częściej jest przełamana, jeszcze dużo kobiet nie boi się przypominać o pomoc. To zasługa licznych akcji podnoszących świadomość wartościowych i chorych, przyciągających opinię na skalę tematu i przełamujących konwenanse, że psychiatra toż “ten z wariatów”.