Controlling b p

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek dużej firmie. Controlling porusza się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze popularniejsza wielkość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej organizacji. Wymienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych stawia się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdyby jesteśmy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.