Bezpieczna praca z komputerem i jego systemem operacyjnym

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów przeznaczonych do praktyki w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie grało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żebym mógł być stosowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W liczbie części znajdują się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które kojarzy się w tamtych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń zarabiających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić znaczny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno zaopatrzenia w obiektu zapewnienia współprace z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.