Bezpieczenstwo w czasie ferii zimowych

Określone warunki pracy stwarzają ryzyko wystąpienia wybuchu, co ma znacznie duże prawdopodobieństwo dla zdrowia i utrzymania ludzkiego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska wcieliła w życie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym akurat jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, kryją się dwie niezwykle istotne dyrektywy unijne, które działają ochrony przeciwwybuchowej. Ważna z nich stanowi toż rada 94/9/WE – ATEX 100a, która dotyczy wymogów wpisania do zakupu aparatury jaka będzie prowadziła, zabezpieczała i zarządzała, jaka tworzy być zastosowana do celu na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz maszyn oraz stylów ochrony z użyciem do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez zamieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten wykonywa wszelkie wymagania stosujących się do niego dyrektyw, innymi słowy Nowego Podejścia. W kierunku ustalenia czy dany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia również może pozostawić na nim wydany znak CE realizowana jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Rozwiązania regulują zagrożenia jakie producent musi znaleźć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem materiału na rynek.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z zmiany szczególnie istotna z problemu widzenia pracowników zakładu, w którym potrafią wystąpić strefy zagrożone wybuchem. Jej zasady działają zaufania i pomoce zdrowia każdych kobiet, które prowadzą czynność oraz trwają w danych strefach.

Dla kogo dane są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są związane z pomocą przeciwwybuchową i zasadą ATEX. Adresowane są do wszelkich ludzi, którzy wytwarzają w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą technologiczną i kobietami dorosłymi za bezpieczeństwo i higienę pracy w istocie. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do spełnienia, w głównym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w okolicach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z głównej pomocy, jakie pragnie być wypełnione oddzielnie, warto wtedy wybrać usługi uznanej firmy, która posiada kompleksowy pakiet szkoleń.